Oznakowanie parkingów

Zadbany i uporządkowany parking to Twoja najlepsza wizytówka. Zorganizuj właściwie ruch pieszy i samochodowy poprzez:

  • oznakowanie pionowe
  • oznakowanie poziome
  • znaki drogowe
  • tabliczki parkingowe dla miejsc, sektorów, poziomów
  • tablice kierunkowe do wind, schodów, pochylni, wyjazdów
  • projekt organizacji ruchu i oznakowania parkingu, również BHP